Branko Masleša vs. Boris Jež 1:0

junij 29, 2015

.

Ne nameravam se spuščati v diskusijo o razvpitih sodnih odločitvah v primeru Janeza Janše. Prvič to presega moje znanje in razumevanje prava in delovanja pravnega sistema, drugič se mi zdi neokusno moralizirati o nečem na podlagi medijskih objav in politikantskih izjav, tretjič pa zato, ker nisem prebral obsežnega sodnega gradiva.

Upam pa si izreči kakšno sodbo o javnem diskurzu, ki v okviru enega samega tankega snopiča časopisnega papirja kaže tako shizofreno podobo:

Boris Jež v komentarju v Sobotni prilogi Dela, 22. maja 2015:

To spektakularno vrnitev za sto dni je seveda »nekdo« omogočil in organiziral; vrnitev Janše v politiko je, kot vemo, trasiralo ustavno sodišče, ki je s tem dezauriralo celotno redno sodstvo. Res nenavadno.

Doslej smo menili, da imamo tri veje oblasti, zdaj pa nam to iluzijo razblinja ustavno sodišče, ki je očitno iznad vsega in kot kak absolutistični monarh posega v karkoli se mu zahoče. Ali kar samo ustanovi občino, ali prepove referendum, ali izpusti zapornika, pravnomočno obsojenega na vseh stopnjah, in mu na široko odpre vrata na naše cirkuško politično prizorišče.

Prav, vse se morda da pojasniti z »ideološko zavzetostjo« ustavnih sodnikov, vendar se zdi, da to le ne more biti dovolj za tak pravno organizirani prevrat, ki dejansko vodi v razkroj rednega sodstva. Kdo so »strici iz ozadja«, ki podpirajo ali celo usmerjajo ustavno sodišče?

Branko Masleša v svojem prispevku v isti Sobotni prilogi Dela:

Sklicujoč se na takšno argumentacijo je (nemško ustavno sodišče) sodbe rednih sodišč razveljavilo in vrnilo v odločanje prvostopenjskemu sodišču.

Ali je glede na tak izid postopka pred ustavnim sodiščem v nemškem primeru kdo govoril o zaušnici sodstvu ali o zatonu, če ne že smrtonosnem udarcu pravosodnemu sistemu? Je kdo zahteval odgovornost ali celo odstop sodnikov, ki so odločali na nižjih instancah? Odgovor je seveda nikalen. Bilo je le nekaj pikrih, bolj hudomušnih naslovov, kot »Landowsky se smeji, Karlsruhe (tj. ustavno sodišče) pomaga«, vse skupaj pa je bilo postavljeno v okvir strokovnega diskurza, ki da se bo v bodoče glede teh vprašanj, o katerih so bila stališča judikature in stroke raznolika, šele razvil.

V tem primeru nimam nobenih dvomov. Po indirektnem besednem boju je bil rezultat jasen: Masleša vs. Jež 1:0! Ali, če hočete, predstavnik tretje veje oblasti je gladko premagal predstavnika četrte – na njenem domačem igrišču.

Advertisements